Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

10:35 / 2 March 2020 Ferronordic Press release

Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556748-7953 Ferronordic AB
Instrument SE0005468717 shares
Innehavare Per Arwidsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 685 052
Antal rösträtter 685 052
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-02-26
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 785 052
 - direkt innehavda rösträtter 160 000
 - indirekt innehavda rösträtter 625 052
Andel
 - aktier 5,40206 %
 - direkt innehavda rösträtter 1,10098 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,30108 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,40206 % 785 052
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,40206 % 785 052
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Arwidsro Holding AB
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 - bolag Fastighets AB Arwidsro
 - antal rösträtter 550 975
 - andel av rösträtter 3,79134 %
 - bolag Arwidsro Investment AB
 - antal rösträtter 74 077
 - andel av rösträtter 0,50973 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 785 052
 - andel av rösträtter 5,4 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/