Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Påverkan på Ferronordics verksamhet av Volvokoncernens beslut att avbryta produktionen vid flera anläggningar

18:11 / 20 March 2020 Ferronordic Press release

Som ett resultat av osäkerheten och de åtgärder som vidtagits för att bromsa spridningen av COVID-19 har Volvokoncernen meddelat att den tillfälligt kommer att stänga flera produktionsanläggningar och att koncernen för närvarande inte kan bedöma varaktigheten för sådana åtgärder. Produktionsavbrotten  kommer att negativt påverka leveranser av anläggningsmaskiner till Ferronordics verksamheter i Ryssland och Kazakstan och leveranser av lastvagnar till Tyskland. Om prouktionsavbrotten blir utdragna kan även leveranser av reservdelar komma att påverkas. Effekterna av prouktionsavbrotten på Ferronordics verksamhet och finansiella ställning kan inte bedömas för närvarande.

 

-------------------------------------------------------

 

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har nu över 90 anläggningar och omkring 1 500 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, Tel. +46 73 660 72 31, eller erik.danemar@ferronordic.com

 

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades för offentliggörande den 20 mars 2020, kl. 17:40.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/