Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Ferronordic skjuter fram årsstämman till 25 juni 2020

08:41 / 25 March 2020 Ferronordic Press release

Med anledning av den osäkerhet som orsakats av COVID-19 har Ferronordics styrelse beslutat att skjuta fram årsstämman för 2020 till den 25 juni. Detta ger styrelsen mer tid att analysera den rådande situationens inverkan på Ferronordic finansiella ställning och att utvärdera styrelsens utdelningsförslag.

Utbrottet av COVID-19 har hittills haft relativt begränsad inverkan på Ferronordics verksamhet och finansiella ställlning. Efterfrågan har inte påverkats väsentligt i Ryssland och Kazakstan. Även om verkstäderna i Tyskland fortfarande är verksamma, har efterfrågan i Tyskland minskat. Efterfrågan i Ryssland och Kazakstan kan också komma att påverkas negativt. Som tidigare meddelats har Volvokoncernen stängt ned flertalet av sina produktionsanläggningar, vilket medför väsentliga störningar på Ferronordics tillgång till produkter att sälja till sina kunder.

 

Med anledning av den ökade ovissheten vidtar Ferronordic åtgärder för att reducera kostnader och stärka bolagets finansiella ställning. Mot bakgrund av den extraordinära osäkerhet som råder och den snabbt föränderliga affärsmiljön anser styrelsen att det är i företagets och dess intressenters intresse att ta mer tid  till att utvärdera den rådande situationens inverkan på Ferronordics finansiella ställning samt att se över styrelsens utdelningsförslag till årsstämman. Styrelsen har således beslutat att flytta fram årsstämman för 2020 till den 25 juni 2020. Styrelsen reviderade utdelningsförslag kommer presenteras så snart som möjligt, senast i kallelsen till årsstämman.

 

-------------------------------------------------------

 

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har nu över 90 anläggningar och omkring 1 500 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, Tel. +46 73 660 72 31, eller erik.danemar@ferronordic.com

 

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades för offentliggörande den 25 mars 2020, kl. 08:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/