Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Förändring i Ferronordics ledning

12:00 / 14 February 2020 Ferronordic Press release

Ferronordic meddelar förändringar i sin ledningsgrupp till följd av expansionen till Tyskland

Från och med januari 2020, efter expansionen av affärsverksamheten till att inkludera Volvo och Renault lastvagnar i delar av Tyskland, har Ferronordic omorganiserat sin ledningsgrupp. Koncernledningen, med fokus på koncernens verksamhet på alla marknader, består av Lars Corneliusson, verkställande direktör, Nadezhda Arzumanova, personalchef, Henrik Carlborg, affärsutvecklingschef, Erik Danemar, finanschef och chef för investerarrelationer, Dan Eliasson, chefsjurist, Onur Gucum, kommersiell chef, och Anton Zhelyapov, chef för lastvagnar. Dessutom har två ledningsgrupper inrättats för Ryssland/Kazakstan respektive Tyskland. Ledningsgruppen för Ryssland/Kazakstan består av alla medlemmar i den tidigare koncernledningen, medan ledningsgruppen för Tyskland består av den nya koncernledningen samt vissa medlemmar i den lokala ledningen i Ferronordic Tyskland.

------------------------------------------------------- 

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har nu över 90 anläggningar och omkring 1 500 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, Tel. +46 73 660 72 31, eller erik.danemar@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 14 februari 2020, kl. 12:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/