Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic AB: Ferronordic utökar sitt nätverk i Tyskland genom förvärv av verkstad i Fulda

10:00 / 28 December 2020 Ferronordic Press release

Ferronordic har tecknat ett avtal om att förvärva Truck Center Röhn GmbH ("TCR"), en auktoriserad verkstad för Volvo Trucks och Renault Trucks i Fulda, Hessen. Förvärvet ligger i linje med Ferronordics strategi att utvidga och förbättra sitt servicenätverk i Tyskland. Under 2019 hade TCR en omsättning av cirka 3,9 MEUR (*40 MSEK) med ett rörelseresultat om cirka 0,6 MEUR (*6 MSEK) och 15% i rörelsemarginal.

TCR utför service och reparation av lastbilar samt försäljning av reservdelar. TCR bedriver även en begränsad uthyrningsverksamhet av lastbilar. Företaget har för närvarande 19 anställda, främst mekaniker.

TCRs verkstad ligger mitt i Tyskland, vid motorväg A7 mellan Kassel och Würzburg och nära A66 till Frankfurt. Verkstaden har ett strategiskt läge i Ferronordics försäljningsområde och utgör ett viktigt led i Ferronordics målsättning att utvidga sitt servicenätverk för att öka sin marknadsandel och expandera eftermarknadsaffären i Tyskland.

Den förväntade köpeskillingen uppgår till 4,1 MEUR (*41 MSEK), baserat på nettotillgångar om 2,3 MEUR (*23 MSEK) och goodwill om 1,8 MEUR (*18 MSEK). Transaktionen förväntas slutföras i januari 2021. TCR kommer att integreras i Ferronordics tyska verksamhet under 2021.

TCR ägs av en privatperson närstående till GESUKO Logistik, ett tyskt transportföretag och en långvarig kund till Volvo. GESUKO är också ägare av fastigheten där TCRs verkstad är lokaliserad. TCR / Ferronordic kommer att fortsätta att hyra fastigheten från GESUKO.

I samband med transaktionen har Ferronordic och GESUKO slutit en principöverenskommelse syftande till att GESUKO ska bygga en verkstad i Bad Hersfeld, Hessen, belägen vid A4, en större motorväg som korsar Tyskland från öst till väst, där Ferronordic kommer att driva verksamhet. När denna verkstad är färdigställd (enligt plan under andra halvåret 2022), kommer Ferronordic att hyra fastigheten från GESUKO och därmed ytterligare förbättra sitt servicenätverk.

Lars Corneliusson, VD för Ferronordic, kommenterar: "Att utvidga och förbättra vårt servicenätverk i Tyskland är nyckeln till att säkerställa kundnöjdhet och förbättra lönsamheten i Tyskland. Med förvärvet av TCR utökar vi vårt nätverk i Tyskland med en verkstad som har både strategiskt läge och en välfungerande verksamhet. Denna expansion är helt i linje med vår strategi att växa vår eftermarknadsaffär och att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på den tyska lastbilsmarknaden. Jag ser fram emot att välkomna alla TCR-anställda till Ferronordic."

* Enligt EUR / SEK växelkurs per 28 december 2020.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa tredje varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 400 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, Tel. +46 73 660 72 31, eller erik.danemar@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 december 2020, kl. 10:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/