Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

10:06 / 23 November 2020 Ferronordic Press release

Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556748-7953 Ferronordic AB
Instrument SE0005468717 Stamaktier
Innehavare Erik Eberhardson
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 200 000
Antal rösträtter 1 200 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2020-11-18
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 7 000
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 7 000
Andel
 - aktier 0,04817 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,04817 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,04817 % 7 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 0,04817 % 7 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Scandsib Holding Ltd
 - antal rösträtter 7 000
 - andel av rösträtter 0,04817 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 7 000
 - andel av rösträtter 0,04817 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/