Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

16:46 / 13 September 2019 Ferronordic Press release

Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556748-7953 Ferronordic AB
Instrument SE0005468717 Ordinary shares/CFD
Innehavare GLG Partners LP
 
Före transaktionen
Antal aktier 62 913
Antal rösträtter 62 913
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-09-12
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 59 891
 - direkt innehavda rösträtter 59 891
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0,41212 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,41212 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,41212 % 59 891
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade 4,37726 % 636 123
 
TOTALT 4,78938 % 696 014
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 696 014
 - andel av rösträtter 4,78938 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Matthew Irwin
 - telefon +44 (0) 20 7144 7255
 - mejl matthew.irwin@man.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/