Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ferronordic Machines AB

09:31 / 19 June 2019 Ferronordic Press release

Flaggningsmeddelande i Ferronordic Machines AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556748-7953 Ferronordic Machines AB
Instrument SE0005468717 Equity
Innehavare HSBC Holdings Plc
 
Före transaktionen
Antal aktier 798 111
Antal rösträtter 798 111
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-06-13
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 70 743
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 70 743
Andel
 - aktier 0,48679 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,48679 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,48679 % 70 743
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 0,48679 % 70 743
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
 - antal rösträtter 70 743
 - andel av rösträtter 0,48679 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 70 743
 - andel av rösträtter 0,48679 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Namrata Kadam
 - telefon +918066396118
 - mejl namratakadam@hsbc.co.in

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/