Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet 2019

07:30 / 14 May 2019 Ferronordic Press release

Fortsatt positiv utveckling

FÖRSTA KVARTALET 2019
  • Nettoomsättningen ökade med 18% (21% i lokal valuta) till 723 MSEK (614 MSEK)
  • Rörelseresultatet förbättrades med 36% till 56 MSEK (41 MSEK)
  • Rörelsemarginalen var 7,7%
  • Periodens resultat ökade till 58 MSEK (39 MSEK)
  • Resultatet per stamaktie uppgick till 3,19 SEK (1,93 SEK)

MSEK  Första Första %
kvartalet kvartalet
2019  2018 
Nettoomsättning                                       723  614 18%
Rörelseresultat  56 41 36%
Periodens resultat 46 30 54%
Resultat per stamaktie  3,19  1,93  65% 
Avkastning på sysselsatt kapital 33,2% 34,4%
Rörelsekapital/Nettoomsättning 8% 7%
Nettoskuld / (Nettokassa) (59) (264)

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Första kvartalet 2019 var vårt starkaste första kvartal hittills vad gäller både omsättning och resultat. Vi fortsatte att ta marknadsandelar, såg stark tillväxt inom eftermarknaden och ökade intäkterna med 18% jämfört med första kvartalet föregående år. Bruttomarginalen förbättrades tack vare den starka eftermarknaden. Samtidigt fortsatte vi att sänka försäljnings- och administrationskostnaderna som procent av intäkterna. Följaktligen ökade rörelseresultatet och periodens resultat med 36% respektive 54%, understött av gynnsamma valutakursförändringar. Annars präglades kvartalet av vår expansion till Kazakstan. Vi öppnade en anläggning i Almaty, anställde mekaniker och annan personal och började underhålla maskiner i landet. Expansionsprocessen fortlöper enligt plan. Vi fortsatte även vårt arbete att utveckla och bredda vårt kunderbjudande. Vi lanserade en ny verksamhet där vi köper, reparerar och säljer begagnade lastbilar, främst från Volvo och Renault. Vi kommer även investera i en anläggning för fabriksrenovering av motorer och växellådor, både för Volvo CE-maskiner och för Volvo- och Renault-lastbilar. Vad gäller framtiden på längre sikt är vi fortsatt optimistiska då långsiktiga fundamenta på maskinmarknaderna i Ryssland och Kazakstan alltjämt är starka. Optimismen understöds av de signaler som finns om att Rysslands regering försöker stödja ekonomisk tillväxt genom ökade infrastruktursatsningar, som indikerats i Majdekreten.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt i Ryssland med 79 anläggningar och över 1 000 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Corneliusson, VD, telefon: +46 70 494 11 22, eller lars.corneliusson@ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2019, kl. 07:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/