Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic Machines AB: Kommuniké från Ferronordics årsstämma

07:00 / 15 May 2019 Ferronordic Press release

Vid Ferronordics årsstämma i Stockholm den 14 maj 2019 beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:
  •  Godkändes ordinarie utdelning och extrautdelning om 3,75 kr per aktie vardera, dvs sammanlagt 7,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 16 maj 2019.
  •  Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
  •  Annette Brodin Rampe, Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Håkan Eriksson och Staffan Jufors omvaldes till styrelseledamöter. Staffan Jufors omvaldes till styrelseordförande.
  •  Arvode till styrelseledamöterna om sammanlagt 1 800 000 kr fastställdes.
  •  KPMG AB omvaldes till revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.
  •  Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.
  •  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs.
  •  Incitamentprogram för medlemmar i koncernens exekutiva och utökade ledningsgrupper godkändes.
  •  Ändringar av bolagsordningen godkändes, innebärande att bolagets företagsnamn ändras till Ferronrodic AB och att tidigare bestämmelser om preferensaktier utgår.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt i Ryssland med 79 anläggningar och över 1 000 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Corneliusson, VD, telefon: +46 70 494 11 22, eller lars.corneliusson@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019, kl. 07:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/