Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic Machines AB: Ferronordic investerar i anläggning för fabriksrenovering av komponenter

12:00 / 6 May 2019 Ferronordic Press release

Ferronordic investerar 35 MSEK i anläggning för fabriksrenovering av motorer och växellådor i Jekaterinburg. Anläggningen förväntas öppna vid utgången av första kvartalet 2020.

Investeringen hänför sig till anskaffande av maskiner, verktyg och annan utrustning som krävs för själva anläggningen. Vidare kommer nya motorer och växellådor köpas in som sedan kommer säljas till kunder genom inbytesaffärer för att bygga upp ett initialt varulager av begagnade komponenter. Anläggningen kommer användas för fabriksrenovering av komponenter, både från Volvo CE maskiner och lastbilar från Volvo och Renault Trucks. Investeringen förväntas få viss negativ inverkan på lönsamhet och kassaflöde under 2019 och 2020, men förväntas bidra positivt till verksamheten från 2021.

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Etableringen av en anläggning för fabriksrenovering av komponenter är ytterligare ett steg för att bredda vårt kunderbjudande. Vi kommer ha ett komplett erbjudande för kunder som redan använder maskiner och lastbilar men med olika krav och preferenser. Investeringen kommer även hjälpa oss att öka vår försäljning av begagnade maskiner och lastbilar och ytterligare öka vår andel av den totala eftermarknadsförsäljningen. Att återvinna begagnade komponenter och ge dem ett "andra liv" är även bra för miljön."

Jekaterinburg har valts p.g.a. dess läge mitt i Ryssland och dess relativa närhet till Ferronordics anläggningar runtom i Ryssland och Kazakstan. Mark och byggnader hyrs. Hyresvärden har åtagit sig att genomföra erforderliga anpassningar och installationer så att verksamheten kan påbörjas mot slutet av första kvartalet 2020.

Fabriksrenovering börjar med att motorn eller växellådan plockas isär. Gamla delar renoveras eller byts ut mot nya. Varje motor och växellåda inspekteras i flera steg under processen. Motorn eller växellådan sätts sedan samman igen och testas. Fabriksrenoverade komponenter måste i princip möta samma krav som en nytillverkad produkt. Fabriksrenoverade motorer och växellådor kommer sedan säljas till kunder med en garanti från Ferronordic, alternativt användas inom ramen för "Volvo Certified Rebuild", ett program där Ferronordic återställer begagnade maskiner enligt Volvo CE:s specifikationer och sedan säljer dem med en förnyad garanti från Volvo CE.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt i Ryssland med 79 anläggningar och över 1 000 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lars Corneliusson, VD, Tel. +46 70 494 11 22, eller lars.corneliusson@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 6 maj 2019, kl. 12:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/