Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic Machines AB: Rättelse av pressmeddelande gällande kallelse till Ferronordics årsstämma

18:00 / 15 April 2019 Ferronordic Press release

I pressmeddelandet som publicerades tidigare idag gällande kallelse till Ferronordics årsstämma uppgavs felaktiga belopp för styrelsens förslag om ordinarie utdelning respektive extrautdelning. Föreslagen ordinarie utdelning och föreslagen extrautdelning uppgår vardera till 3,75 kr per aktie. Sammanlagd föreslagen utdelning om 7,50 kr per aktie var korrekt anigven i det ursprungliga pressmeddelandet. Korrigerat pressmeddelande och kallelse bifogas.

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt i Ryssland med 79 anläggningar och över 1 000 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, kontakta: 

Lars Corneliusson, VD, tel: +46 70 494 11 22 eller e-post: lars.corneliusson@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 15 april 2019, kl 18:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/