Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ferronordic Machines AB

09:53 / 22 March 2019 Ferronordic Press release

Flaggningsmeddelande i Ferronordic Machines AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556748-7953 Ferronordic Machines AB
Instrument SE0005468717 Stamaktier
Innehavare Erik Eberhardson
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 082 205
Antal rösträtter 1 082 205
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-03-15
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 275 205
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 2 275 205
Andel
 - aktier 15,65605 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 15,65605 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 15,65605 % 2 275 205
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 15,65605 % 2 275 205
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Scandsib Holding Ltd
 - antal rösträtter 2 275 205
 - andel av rösträtter 15,65605 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 275 205
 - andel av rösträtter 15,65605 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Erik Eberhardson
 - telefon +7 985 2208888
 - mejl erik.eberhardson@scandsib.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/