Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Kapitalmarknadsdag 12 juni 2018: Ferronordic presenterar sitt arbete med digitalisering, medarbetare och compliance

08:00 / 12 June 2018 Ferronordic Press release

Pressmeddelande
Stockholm den 12 juni 2018

Ferronordic Machines AB ("Ferronordic") håller idag, den 12 juni 2018, en kapitalmarknadsdag för analytiker, investerare och media för att belysa hur bolaget bedriver en hållbar och alltmer digitaliserad verksamhet i Ryssland.

Lars Corneliusson, VD, inleder dagen med en allmän översikt av den ryska marknaden, bolagets verksamhet och dess fokus på eftermarknaden (reparation och underhåll av maskiner). Anders Blomqvist, CFO, redogör för bolagets finansiella mål, effektiva kapitalanvändning och lönsamhetsutveckling.

Därefter följer presentationer av dagens fyra huvudområden. Onur Gucum, kommersiell chef, inleder med att redogöra för bolagets arbete för ökad digitalisering, bl.a. utvecklingen av Ferronordics "Rules Engine" och system för automatisk generering av sales-leads.

Nadezhda Arzumanova, personalchef, redogör därefter för Ferronordics HR-strategi där kundfokus, kompetensutveckling, strategiska kompetensmål och individuella utvecklingsprogram är viktiga beståndsdelar.

Henrik Carlborg, chefsjurist, redogör för bolagets bolagsstyrning och efterlevnadsprogram. Henrik beskriver bl.a. hur bolaget tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och arbetar med en öppen och icke-hierarkisk företagskultur. Han redogör även för Ferronordics nolltolerans avseende mutor och korruption.

Dagen avslutas med att Chris Weafer, Senior Partner, Macro-Advisory Ltd, presenterar sin syn på Rysslands ekonomiska och politiska utveckling.

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, den 12 juni 2018, mellan kl. 08:30 - 12:15. Presentationen finns redan tillgänglig på bolagets hemsida. En länk till evenemanget kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida kort efter att kapitalmarknadsdagen avslutats.

-------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Koncernen är väl etablerad i samtliga federala distrikt med 77 anläggningar och över 850 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 08:00 CET. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/