Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordics styrelse har beslutat om obligatorisk inlösen av kvarvarande preferensaktier

14:00 / 27 April 2018 Ferronordic Press release

Pressmeddelande

Stockholm den 27 april 2018

I enlighet med sin tidigare offentliggjorda intention har styrelsen i Ferronordic Machines AB (publ) ("Ferronordic" eller "bolaget") beslutat att minska bolagets aktiekapital med ca 5 958 kronor genom inlösen av samtliga kvarvarande 66 728 A-preferensaktier i bolaget ("preferensaktier"). Den sammanlagda inlösenlikviden uppgår till ca 81 miljoner kronor.

Efter inlösen kommer Ferronordic inte längre ha några utestående preferensaktier. Preferensaktierna kommer således att avnoteras från Nasdaq First North.

Enligt bolagsordningen uppgår inlösenlikviden för varje preferensaktie till 1 200 kronor, jämte upplupen ej utbetald utdelning, vilken förväntas uppgå till SEK 8,31 kronor per aktie. Avstämningsdag för inlösen är den 15 maj 2018. Inlösenlikviden förväntas utbetalas den 18 maj 2018. Inlösen av preferensaktier och utbetalning av inlösenlikviden hanteras av Euroclear Sweden AB.

Inlösenförfarandet påverkar inte den preferensutdelning med avstämningsdag 2 maj 2018 som beslutades av bolagets årsstämma.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att aktieägarna inte behöver vidta någon åtgärd. Innehavare av preferensaktier är berättigade och skyldiga att få samtliga sina preferensaktier inlösta.

Aktieägare som önskar avyttra preferensaktier bör observera att sista dag för handel för att inte omfattas av inlösen är den 11 maj 2018 och att handel som sker från och med den 14 maj 2018 inte kommer kunna likvidavräknas före inlösen.

Tidplan

2 maj 2018      Avstämningsdag för preferensaktieutdelning

7 maj 2018      Förväntad utbetalning av preferensaktieutdelning

11 maj 2018    Sista dag för avyttring av preferensaktier för att inte omfattas av inlösen

15 maj 2018    Avstämningsdag för inlösen

18 maj 2018    Förväntad utbetalning av inlösenlikvid

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 77 anläggningar och över 850 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 april 2018, kl 14:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/