Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic Machines AB investerarpresentation 22 februari 2018

11:04 / 19 February 2018 Ferronordic Press release

Pressmeddelande

Stockholm den 19 februari 2018

Ferronordic Machines bokslutskommuniké januari - december 2017 kommer publiceras den 22 februari 2018.

En investerarpresentation kommer hållas per telefon den 22 februari, kl. 13:00 CET. Ferronordic Machines kommer representeras av Lars Corneliusson, VD, och Anders Blomqvist, Finansdirektör.

Presentationen kommer finnas tillgänglig på bolagets webbplats före mötet.

För att ansluta till presentationen, vänligen ring in senast fem minuter innan avsatt tid.

Telefonnummer:
  • Sverige (avgift): +46 8 566 426 51 
  • Sverige (utan avgift): 0200 883 685 
  • UK (avgift): +44 333 300 0804
  • UK (utan avgift): 0800 358 9473
  • Ryssland (utan avgift): 8800 500 9867
  • Schweiz (avgift): +41 225 809 034 
  • Schweiz (utan avgift): 0800 005 219 
  • Tyskland (avgift): +49 691 380 3430 
  • Tyskland (utan avgift): 0800 627 0729 

Deltagarkod: 81635740#

-----------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.
www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/