Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic expanderar utanför Ryssland - blir återförsäljare för Volvo Construction Equipment i Kazakstan

08:30 / 18 December 2018 Ferronordic Press release

Pressmeddelande

Stockholm den 18 december 2018

Ferronordic har ingått avtal med Volvo Construction Equipment (Volvo CE) om att bli Volvo CE:s auktoriserade återförsäljare i Kazakstan. Avtalet träder i kraft den 14 januari 2019.

Kazakstan blir det första steget i Ferronordics expansion utanför Ryssland.

Enligt avtalet kommer Ferronordic ansvara för all import och försäljning av Volvo CE-maskiner och reservdelar i hela Kazakstan. Dessutom kommer Ferronordic överta ansvaret för service och underhåll av de Volvo CE-maskiner som finns i landet idag.

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: "Det är naturligt att expandera vår verksamhet till Kazakstan. Även om det finns skillnader mellan länderna har Ryssland och Kazakstan väldigt mycket gemensamt, bl.a. vad gäller språk, ekonomisk struktur, avstånd och logistik. Detta är en oerhört spännande möjlighet för oss. Det kommer krävas hårt arbete men på sikt är jag övertygad om att vår affärsmodell kommer vara framgångsrik även i Kazakstan."

Ferronordic tar över efter Volvo CE:s befintliga återförsäljare i Kazakstan, vars avtal upphör i januari 2019. Ferronordic betalar ingen ersättning till Volvo CE eller någon annan person för utnämningen. Ferronordics initiala investeringar relaterade till Kazakstan förväntas uppgå till ca 55 MSEK, främst relaterat till rörelsekapital samt servicebilar och verktyg för bolagets mekaniker.

Lars Corneliusson utvecklar: "Ryssland och Kazakstan ingår i samma tullunion, vilket inte bara gör det möjligt att flytta varor över gränserna tullfritt utan även tillåter våra ryska medarbetare att arbeta i Kazakstan utan särskilda tillstånd. Även om det handlar om ett annat land är denna etablering alltså ganska lik de etableringar vi tidigare genomfört i Sibirien och Fjärran östern i Ryssland."

Under 2019 förväntas Kazakstans bidrag till Ferronordics nettoomsättning bli begränsat och expansionen kommer sannolikt ha en något negativ inverkan på bolagets resultat och kassaflöde. Om 3-4 år förväntas Kazakstan kunna utgöra cirka 15% av Ferronordics totala försäljning och resultat. Initialt kommer Ferronordics verksamhet i Kazakstan bestå av försäljning och service av Volvo CE-produkter. Framöver kan Ferronordic dock komma att erbjuda kompletterande produkter och tjänster i Kazakstan på samma sätt som bolaget gör i Ryssland.

Lars Corneliusson kommenterar vidare: "Kazakstan har god ekonomisk tillväxt och vi förväntar oss att det underliggande behovet av högkvalitativa maskiner och stark eftermarknadssupport kommer öka. Samtidigt är jag övertygad om att Ferronordic, med vår affärsmodell och våra systematiserade försäljningsmetoder - inte minst vårt system för digitalt försäljningsstöd - har goda möjligheter att utveckla en stark position på marknaden. Dessutom sammanfaller expansionen till Kazakstan väl med lanseringen av Volvo CE:s nya tipptruckar, en viktig produkt för den kazakiska marknaden."

Yuriy Deinekin, för närvarande chef för kommersiell eftermarknad i Ryssland, har utsetts till chef för verksamheten i Kazakstan. Merparten av den lokala organisationen förväntas rekryteras under början av 2019. Den lokala organisationen i Kazakstan kommer även understödjas av Ferronordics organisation i Ryssland.

Om Kazakstan

Kazakstan är världens till ytan nionde största land. 2017 uppgick landets BNP till ca 159 miljarder US-dollar, vilket gör det till den näst största ekonomin i forna Sovjetunionen (efter Ryssland). Under de första nio månaderna 2018 växte landets ekonomi med 4,2% jämfört med motsvarande period föregående år. 2019-2020 förväntas Kazakhstans ekonomi växa med ca 3% per år. Landet är rikt på olja och andra naturtillgångar (det är t.ex. världens 15:e största oljeproducent, världens största producent av uran, och har världens 9:e största kolreserver).

Under de första tio månaderna 2018 uppgick den kazakiska maskinmarknaden inom Volvo CE:s produkterbjudande (exklusive asfaltsläggare och tipptruckar) till ca 1 400 enheter, en ökning med ca 45% jämfört med motsvarande period 2017 (ca 16% av motsvarande marknad i Ryssland under samma period, mätt i enheter).

Liksom i Ryssland präglas den kazakiska marknaden av en ekonomi som baseras på utvinning av olja och andra naturtillgångar. Därutöver finns ett ökande behov i Kazakstan av att bygga ut och uppgradera landets åldrande infrastruktur. Med undantag för tipptruckar är den kazakiska marknaden för högkvalitativa maskiner inom Volvo CE:s produkterbjudande dock fortfarande relativt liten. Enligt Ferronordics bedömning är detta dels en följd av att landets ekonomi fortfarande är relativt begränsad och fortfarande under utveckling, och dels en följd av att kunderna till stor utsträckning fortfarande fokuserar på initialt inköpspris istället för total ägarkostnad under maskinernas livscykel. Ferronordic tror därför att maskinmarknaden i Kazakstan har stor tillväxtpotential, dels till följd av fortsatt ekonomisk utveckling (inklusive ökade infrastrukturinvesteringar), och dels till följd av att kunderna blir mer mogna och sofistikerade (likt utvecklingen i Ryssland under de senaste tio åren).

---------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 79 anläggningar och över 1 000 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Anders Blomqvist, Ekonomichef samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280 or e-mail anders.blomqvist@ferronordic.com 

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2018, kl 08:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/