Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Nytt antal aktier och röster i Ferronordic Machines AB (publ)

08:45 / 30 November 2017 Ferronordic Press release

Pressmeddelande
Stockholm den 30 november 2017

Under november 2017 har antalet aktier och röster i Ferronordic Machines AB (publ) ("Ferronordic") förändrats med anledning av omvandling av 366 544 A-preferensaktier till B-preferensaktier, inlösen av samtliga 366 544 B-preferensaktier, nyemission av 1 333 333 stamaktier och 3 199 101 stamaktier av serie 2, samt inlösen av 66 728 A-preferensaktier. Transaktionerna genomfördes i samband med noteringen av Ferronordics stamaktier på Nasdaq Stockholm och erbjudandet till A-preferensaktieägarna att konvertera sina aktier till stamaktier.

Med anledning av det ovanstående har antalet aktier och röster i Ferronordic ökat med totalt 4 099 162 aktier och 4 489 106,8 röster. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier och röster i Ferronordic till 14 599 162 aktier och 14 539 106,8 röster, uppdelat på 11 333 333 stamaktier, 3 199 101 stamaktier av serie 2 samt 66 728 A-preferensaktier. Efter ökningen uppgår aktiekapitalet till cirka 1 303 456,5 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Koncernen är väl etablerad i samtliga federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com 

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 klockan 08:45 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/