Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic Machines AB (publ) delårsrapport januari - september 2017

11:00 / 28 November 2017 Ferronordic Press release

Pressmeddelande

Stockholm den 28 november 2017 

YTTERLIGARE PRODUKTER OCH FORTSATT TILLVÄXT

TREDJE KVARTALET 2017
 • Nettoomsättningen ökade med 54% (47% i rubel) till 626 MSEK (406 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 50 MSEK (40 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8.0% (9,8%)
 • EBITDA uppgick till 56 MSEK (45 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 43 MSEK (34 MSEK)
 • Resultat per stamaktie uppgick till 2,77 SEK (1,98 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 106 MSEK (-104 MSEK)
JANUARI - SEPTEMBER 2017                      
 • Nettoomsättningen ökade med 75 % (46% i rubel) till 1 962 MSEK (1 121 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade till 150 MSEK (83 MSEK)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,6% (7,4%)
 • EBITDA uppgick till 168 MSEK (108 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till 123 MSEK (68 MSEK)
 • Resultat per stamaktie uppgick till 7,98 SEK (2,81 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 290 MSEK (20 MSEK)

 MSEK  Tredje Tredje Nio Nio månader 2016 
kvartalet kvartalet månader
2017  2016  2017 
Nettoomsättning  626 406 1 962 1 121
EBITDA  56 45 168 108
Rörelseresultat  50 40 150 83
Periodens 43 34 123 68
resultat

Nettoskuld/(Netto (381) (77) (381) (77)
kassa)

KOMMENTARER AV LARS CORNELIUSSON, VD:
 • Den ryska marknaden för nya anläggningsmaskiner fortsatte att återhämta sig under kvartalet, om än i något lugnare takt än under första halvåret. Detta var väntat eftersom återhämtningen tog fart redan under tredje kvartalet 2016. Icke desto mindre ökade totalmarknaden för vårt produktutbud omkring 70% under kvartalet och 84% under de första nio månaderna, jämfört med motsvarande perioder förra året.
 • I takt med att marknaden fortsatte att återhämta sig fortsatte vi att öka vår omsättning. Omsättningen under kvartalet var följaktligen över 50% högre än under motsvarande period förra året. Även rörelseresultatet och resultatet per stamaktie fortsatte att öka, detta trots att vår lönsamhet under tredje kvartalet 2016 var väldigt stark. Rörelsemarginalen är fortsatt i linje med våra finansiella mål.
 • Samtidigt fortsatte vi att utveckla vår verksamhet och implementera vår strategi. Som nämndes i rapporten för andra kvartalet utsågs vi i augusti till återförsäljare av grävlastare från Mecalac i hela Ryssland. Produkterna, som finns med hjul i både samma och olika storlek, kommer bli ett bra komplement till vårt övriga produktutbud.  
 • Sist men inte minst vill jag framföra min tacksamhet för det intresse som visats för vårt bolag under den nyligen avslutade noteringen av våra stamaktier på Nasdaq Stockholm, både från preferensaktieägare att konvertera preferensaktier, samt från investerare att förvärva stamaktier. Konverteringen och emissionen av nya aktier stärker vår balansräkning ytterligare och ger oss än bättre möjlighet att förverkliga vår strategi och tillvarata de existerande tillväxtmöjligheterna.

Om Ferronordic 

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2017, kl. 11:00. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/