Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ferronordic

Ferronordic

Ferronordic Machines AB investerarpresentation 29 november 2017

13:27 / 24 November 2017 Ferronordic Press release

Pressmeddelande

Stockholm den 24 november 2017

Ferronordic Machines delårsrapport januari - september 2017 kommer publiceras den 28 november 2017.

En investerarpresentation kommer hållas per telefon den 29 november, kl. 09:00 CET. Ferronordic Machines kommer representeras av Lars Corneliusson, VD, och Anders Blomqvist, Finansdirektör.

Presentationen kommer finnas tillgänglig på bolagets webbplats före mötet.

För att ansluta till presentationen, vänligen ring in senast fem minuter innan avsatt tid.

Telefonnummer:
  • Sverige (avgift): 08 5059 6306
  • Sverige (utan avgift): 0200 899 908
  • UK (avgift): 0203 139 4830
  • UK (utan avgift): 0808 237 0030
  • Ryssland (avgift): 049 564 693 04
  • Ryssland (utan avgift): 810 800 2136 5011
  • Schweiz (avgift): 044 580 0083 
  • Schweiz (utan avgift): 0800 423 452 
  • Tyskland (avgift): 030 221 510 067 
  • Tyskland (utan avgift): 0800 589 3001 

Deltagarkod: 28296847#

-----------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.
www.ferronordic.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/