Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Moody's bekräftar Fastpartners kreditbetyg Baa3 men justerar utsikterna från stabila till negativa

10:25 / 30 November 2022 Fastpartner Press release

Moody's har, mot bakgrund av de förändrade marknadsförutsättningarna med stigande marknadsräntor och försämrad ränteteckningsgrad som följd, beslutat att ändra Fastpartners utsikter från stabila till negativa. Denna justering belyser de förändrade marknadsförutsättningarna på kapitalmarknaden samt de stigande marknadsräntorna till följd av inflationen i ekonomin.

Stockholm den 30 november 2022

 
För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
E-post: svenolof.johansson@fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl 10:25.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/