Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner är fortsatt certifierade av Great Place to Work®

09:00 / 10 November 2022 Fastpartner Press release

För tredje året i rad certifieras Fastpartner AB av Great Place to Work® och fortsätter därmed att leva upp till de högt ställda krav som utmärker en mycket god arbetsplats.

Svarsfrekvensen är utmärkande hög i bolaget, 93 procent, vilket tyder på väldigt engagerade medarbetare. Engagemang är också, tillsammans med enkelt och nära, ett av Fastpartners tre värdeord som beskriver företagskulturen väl.

- Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för att veta vad medarbetare uppskattar och vad som kan förbättras. Det känns riktigt bra att vi för tredje året i rad uppfyller kraven för certifiering och att vi dessutom gjort förbättringar inom förra årets fokusområden som vi jobbat med under året. Nu ska vi gemensamt göra analysen över vad vi ska satsa på för åtgärder framöver, säger Sara Sigge, HR-chef på Fastpartner.

- Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vår framtid. Att vi nu för tredje året i rad blivit certifierade av Great Place to Work® känns jättebra. Vi arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra oss, säger Christopher Johansson, vVD på Fastpartner.

Stockholm den 10 november 2022

För vidare information vänligen kontakta:

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 562 517 07
E-post: cj@fastpartner.se

Sara Sigge, HR-chef Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 70
E-post: sara.sigge@fastpartner.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2022 kl 09:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/