Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Valberedning i Fastpartner utsedd

Vid konstituerande sammanträde den 7 oktober 2021 valdes Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Stefan Sundblom, Swedbank Robur F...

14:00 / 8 Oct Fastpartner Press release

Fastpartner utvecklar i Norrköping

Fastpartner har tecknat avtal med Kriminalvården, Johnson Controls Systems & Service AB, MR Svets och Sliptjänst AB avseende nya lokaler i kvarter...

10:00 / 10 Jun Fastpartner Press release

Fastpartner förvärvar i Gävle

Fastpartner har förvärvat fastigheten Hemsta 14:1 i Gävle för en köpeskilling om 53,3 MSEK innan avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en u...

13:30 / 3 May Fastpartner Press release

Fastpartner: Årsredovisning 2020

Fastpartners årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att finnas tillgängl...

13:30 / 26 Mar Fastpartner Press release

Fastpartner: Bokslutskommuniké 2020

Hyresintäkterna ökade med 6,8% och uppgick till 1 801,6 (1 686,5) MSEK.
Driftnettot ökade med 9,5% och uppgick ti...

13:30 / 11 Feb Fastpartner Press release

Fastpartner: Philips hyr 950 kvm i Järva Krog

Fastpartner välkomnar Philips Sverige till fastigheten Herrjärva 3 i Solna. Philips, ett av världens ledande företag inom hälsoteknik, flyttar til...

08:00 / 29 Jan Fastpartner Press release

Fastpartner utvecklar Rinkeby Centrum

Rinkeby Centrum är ett centrum med en väl fungerande handel och ett varierat och rikt restaurangutbud. Fastpartner har tagit beslut om att vidareu...

09:30 / 19 Jan Fastpartner Press release