Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Valberedning i Fastpartner utsedd

Vid konstituerande sammanträde den 19 november 2020 valdes Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Stefan Sundblom, Swedbank Robur...

14:00 / 19 Nov Fastpartner Press release

Fastpartner hyr ut och utvecklar i Arlandastad

Fastpartner har tecknat två hyresavtal i Arlandastad med Cramo AB och Arlandastad Bil AB. Dessa uthyrningar innebär en vidareutveckling av fastigh...

10:30 / 10 Nov Fastpartner Press release

Fastpartners valberedning

Fastpartners valberedning ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valbered...

16:00 / 22 Oct Fastpartner Press release

Fastpartner fastställer nya mål

Styrelsen för Fastpartner har vid dagens styrelsemöte fastställt nya mål för 2025.
Finansiella mål:
Rullande årligt förvaltningsresult...

15:45 / 17 Sep Fastpartner Press release

Fastpartner förlänger samarbetet med Fryshuset

Fastpartner fortsätter att stötta Fryshuset och tecknar ytterligare ett treårigt samarbetsavtal med organisationen. Fastpartner garanterar därmed ...

14:00 / 27 Apr Fastpartner Press release

Fastpartner tecknar hyresavtal i Kista Bright

Fastpartner har tecknat hyresavtal med ONE Nordic avseende cirka 1 200 kvadratmeter i Fastpartners kontorskluster Kista Bright på Finlandsgatan i ...

13:30 / 20 Apr Fastpartner Press release

Fastpartner: Årsredovisning 2019

Fastpartners årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att finnas tillgängl...

15:00 / 26 Mar Fastpartner Press release

Fastpartner stabilt i turbulenta tider

Fastpartner har stor respekt och ödmjukhet inför den situation som Sverige och övriga världen befinner sig i. Det finns en stor oro över hur virus...

14:00 / 20 Mar Fastpartner Press release

Fastpartner AB utökar koncernledningen

Fastpartner utökar sin ledningsgrupp genom att Sara Sigge, HR-chef och kommunikatör, väljs in. Förändringen stärker Fastpartner i arbetet att rekr...

15:00 / 21 Feb Fastpartner Press release

Fastpartner: Bokslutskommuniké 2019

Hyresintäkterna ökade med 16,3% och uppgick till 1 686,5 (1 450,6) MSEK.
Driftnettot ökade med 19,5% och uppgick ...

13:00 / 13 Feb Fastpartner Press release