Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner erhåller kreditbetyget "Ba1" av Moody's

13:30 / 16 December 2019 Fastpartner Press release

Fastpartner har erhållit kreditbetyget "Ba1" av Moody's. Enligt omdömet från Moody's kan kreditbetyget komma att höjas till Investment Grade förutsatt att Fastpartners belåningsgrad långsiktigt inte överstiger 50% samt att andelen obelånade fastigheter ökar.

Under de senaste tio åren har värdet på Fastpartners fastighetsbestånd ökat från 5 miljarder till drygt 28 miljarder inklusive förvärvet av fastigheten Herrjärva 3 som tillträds den 5 mars 2020 . Detta i hög grad tack vare disciplinerad expansion samt omfattande värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd. Under denna period har Fastpartner dessutom successivt förbättrat sin finansiella positionering och därmed minskat de finansiella riskerna.

Det högre kreditbetyget ger även Fastpartner möjligheter att upprätta ett MTN-program.

- Fastpartner har idag en stark finansiell position, vilket bekräftas av det höjda kreditbetyget från Moody's. Fastpartner bedömer att bolaget kommer att kunna uppfylla kriterierna för att erhålla en Investment Grade rating under år 2020, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Stockholm den 16 december 2019

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

 

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl 13:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/