Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner erhåller kreditbetyget "Ba2" med "positiv outlook" från Moody's och undersöker förutsättningarna för en obligationsemission

14:00 / 6 March 2018 Fastpartner Press release

FastPartner har erhållit kreditbetyget "Ba2" med "positive outlook" från Moody's. Enligt omdömet från Moody's kan kreditbetyget komma att höjas förutsatt att FastPartner ökar andelen icke säkerställd belåning och ökar andelen obelånade fastigheter.

I samband med offentliggörandet av den erhållna ratingen har FastPartner givit Swedbank och Danske Bank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera icke säkerställda obligationer.

Stockholm den 6 mars 2018

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner
Tel: 08 - 402 34 65

Denna information är sådan information som FastPartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018 kl 14:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/