Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner avyttrar fastighet i Mölndal

13:00 / 30 March 2017 Fastpartner Press release

FastPartner har till Husvärden AB avyttrat fastigheten Kängurun 2 i Mölndal. Fastigheten kommer att ingå i Husvärdens fortsatta utveckling av området intill Krokslätts Fabriker. Fastigheten är uthyrd till cirka 90 procent och har en uthyrningsbara yta om 6 400 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 4 MSEK. Köpeskillingen uppgår till 72,5 MSEK, vilket är 107 procent över bokfört värde, och FastPartner kommer att redovisa en realiserad vinst om 37 MSEK.

FastPartner frånträder fastigheten den 1 juni 2017.

Stockholm den 30 mars 2017

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08-402 34 88

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/