Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner upprättar certifikatprogram

16:00 / 22 November 2017 Fastpartner Press release

Fastpartner har emitterat de första certifikaten under bolagets nyupprättade företagscertifikatprogram. Emissionen uppgick till 1 100 MSEK med löptider om 3 - 12 månader. Certifikatprogrammet har ett rambelopp om 2 000 MSEK.

Arrangör för certifikatsprogrammet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Swedbank och Handelsbanken.

Stockholm den 22 november 2017

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/