Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner meddelar resultat från skriftliga förfaranden avseende föreslagna villkorsändringar i utestående obligationslån

19:30 / 13 October 2017 Fastpartner Press release

FastPartner AB (publ) ("FastPartner") har den 26 september 2017 initierat skriftliga förfaranden i syfte att genomföra villkorsändringar i sina utestående obligationslån, 2014/2018 med ISIN SE0005798725, 2015/2019 med ISIN SE0006510210, 2015/2019 med ISIN SE0007576947 och 2016/2020 med ISIN SE0008434880, ("Obligationsvillkoren") och ("Obligationslånen"). Syftet med villkorsändringarna är att på marknadsmässigt fördelaktiga villkor kunna refinansiera delar av sin låneportfölj hos kreditgivare genom att utfärda certifikat under certifikatprogram.

De skriftliga förfarandena har nu avslutats i tre av de fyra Obligationslånen med resultatet att innehavarna av obligationer i dessa tre Obligationslån har godkänt de föreslagna ändringarna.

De uppdaterade Obligationsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Det fjärde skriftliga förfarandet (2014/2018 med ISIN SE0005798725) pågår fram till den 20 oktober 2017.

Stockholm den 13 oktober 2017

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner
Tel: 08 - 42 34 65

Daniel Gerlach, Ekonomichef FastPartner
Tel: 08 - 402 34 63

Denna information är sådan information som FastPartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017 kl. 19:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/