Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner utvecklar Björnänge Företagshotell i Söderhamn

10:30 / 23 February 2016 Fastpartner Press release

FastPartner har tecknat nya avtal med Jeven AB och Björnänge Logistik & Förråd AB, BLF, som innebär att ytterligare 2 600 kvm förhyrs. Efter dessa uthyrningar innebär det att Jeven AB hyr totalt 2 300 kvm och Björnänge Logistik & Förråd AB hyr totalt 3 800 kvm. Jeven verkar inom tillverkning och försäljning av ventilationslösningar till professionella kök. Björnänge Logistik & Förråd, BLF, är ett 3:e parts logistikföretag.

Fastigheten Björnänge 5:1 har en uthyrningsbar yta på 40 300 kvm och fortsätter nu att fyllas med nya hyresgäster och verksamheter. Fastigheten inhyser idag 25 företag i varierande storlek vilka sysselsätter drygt 100 anställda i byggnaden. Företagsstrukturen börjar hitta sina former i Söderhamn och vi ser en tydlig efterfrågan och tillväxt i marknaden. "Vår uthyrare Mathias Bohlin har givit oss väldigt positiva effekter i sina kontakter med näringslivet i Söderhamnsområdet" säger Fredrik Thorgren, FastPartners Regionchef i Gävleborg.

Stockholm den 23 februari 2016

För vidare information vänligen kontakta

Fredrik Thorgren, Regionchef FastPartner AB
Tel: 026-12 32 84

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 88

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/