Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

FastPartner avyttrar fastigheter

FastPartner har avyttrat fastigheten Kortedala 37:3 i Göteborg. Fastigheten är uthyrd till cirka 55 procent och har en uthyrningsbara yta om 3 200...

10:00 / 20 Dec Fastpartner Press release

FastPartners företrädesemission fulltecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Jap...

07:30 / 24 Nov Fastpartner Press release

Nya hyresgäster till Märsta Centrum

FastPartner har tecknat nya hyresavtal med Intersport, Dressmann och Espresso House i Märsta Centrum. Avtalet med Intersport omfattar en butikslok...

07:45 / 14 Nov Fastpartner Press release

Valberedning i FastPartner utsedd

Vid konstituerande sammanträde den 9 november 2016 valdes Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Matts Hellström, Nordea Investme...

07:45 / 10 Nov Fastpartner Press release

FastPartner offentliggör prospekt

FastPartner AB (publ) ("FastPartner" eller "Bolaget") offentliggjorde den 27 oktober 2016 att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av st...

11:00 / 4 Nov Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Hyresintäkterna ökade med 13,4% och uppgick till 947,8 (836,1) MSEK.
Driftnettot ökade med 10,0% och uppgick till 632,0 (574,5) MSEK, v...

07:30 / 27 Oct Fastpartner Press release

FastPartner förvärvar i Gävle

FastPartner har förvärvat fastigheterna Hemsta 9:4 och Brynäs 124:3 av WessBack Fastighets AB. Fastigheterna är belägna i Hemsta samt vid Gävlestr...

15:00 / 4 Oct Fastpartner Press release

Ny vice VD på FastPartner

Christopher Johansson, marknadschef på FastPartner sedan 2015, har nu även utsetts till vice VD i bolaget. Christopher började arbeta inom FastPar...

15:43 / 5 Jul Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Hyresintäkterna ökade med 15,4% och uppgick till 632,3 (547,9) MSEK.
Driftnettot ökade med 13,1% och uppgick till 415,0 (366,8) MSEK, v...

12:00 / 5 Jul Fastpartner Press release

H & M etablerar ny butik i Märsta Centrum

FastPartner har tecknat ett hyresavtal med H & M, omfattande en butikslokal på 2 900 kvadratmeter i två plan i Märsta Centrum. Inflyttning är plan...

09:30 / 2 Jun Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Hyresintäkterna ökade med 18,2% och uppgick till 316,3 (267,7) MSEK.
Driftnettot ökade med 16,2% och uppgick till 194,7 (167,6) MSEK, v...

11:30 / 28 Apr Fastpartner Press release

Årsredovisning 2015

FastPartners årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för di...

11:30 / 30 Mar Fastpartner Press release

Bokslutskommuniké 2015

ÅRET I SAMMANDRAG
Hyresintäkterna ökade med 23,3% och uppgick till 1 135,0 (920,8) MSEK.
Driftnettot ökade med 26,3% och uppgick til...

13:00 / 25 Feb Fastpartner Press release