Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner förvärvar i Stockholmsregionen

07:45 / 4 June 2015 Fastpartner Press release

FastPartner har förvärvat fem fastigheter av Konsumentföreningen Stockholm. Det är fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:58 i Vallentuna, Kallhäll 1:5 i Järfälla, Strömsdal 3 i Salem, Vilunda 20:80 i Upplands Väsby och Kungsängens-Tibble 25:2 i Upplands-Bro. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 10 000 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna till cirka 11,6 MSEK. Den största hyresgästen är Coop som står för cirka 68% av hyresintäkterna.

Samtliga fastigheter ligger i starka regionala dagligvaruhandelslägen och FastPartner har för avsikt att utveckla fastigheterna i nära samarbete med Coop och övriga hyresgäster. Förvärvet ligger i linje med FastPartners strategi att växa i Stockholmsregionen. Cirka 80% av FastPartners hyresintäkter kommer från Stockholmsregionen. Newsec har varit rådgivare åt Konsumentföreningen Stockholm.

FastPartner tillträder fastigheterna den 1 juli 2015.

Stockholm den 4 juni 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08-402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07:45 den 4 juni 2015.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/