Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Årsredovisning 2014

14:30 / 27 March 2015 Fastpartner Press release

FastPartners årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution till aktieägarna under mitten av april, då den också går att beställa via FastPartners hemsida www.fastpartner.se

Stockholm den 27 mars 2015

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 65 (direkt)
Tel: 08 - 402 34 60 (växel)

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2015 kl 14:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/