Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Förbifart Stockholm till Lunda

07:45 / 19 November 2015 Fastpartner Press release

FastPartner har träffat ett femårigt hyresavtal med Trafikverket avseende deras projektkontor till Förbifart Stockholm. Lokalen ligger i fastigheten Skebo 3, Lunda företagsområde och omfattar 1 478 kvadratmeter. Rådgivare åt Trafikverket har varit Niras.

FastPartners regionchef Håkan Bolinder är nöjd med etableringen och tycker att den tillsammans med andra etableringar visar att Lunda är ett populärt område för företag i Stockholmsområdet,

Stockholm den 19 november 2015

För vidare information vänligen kontakta

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 88

Håkan Bolinder, Regionchef FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 74

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/