Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

FastPartner avyttrar fastigheter

FastPartner har avyttrat fastigheten Bulten 7 i Danderyd till Edasi AB. Fastigheten är uthyrd till 91 procent och har en uthyrningsbara yta om cir...

13:30 / 16 Dec Fastpartner Press release

FastPartner förvärvar i Göteborg

FastPartner har förvärvat fastigheten Biskopsgården 46:4 av NAPF AXE Göteborg Holding AB. Fastigheten är belägen i Biskopsgårdens industriområde. ...

12:35 / 27 Nov Fastpartner Press release

Förbifart Stockholm till Lunda

FastPartner har träffat ett femårigt hyresavtal med Trafikverket avseende deras projektkontor till Förbifart Stockholm. Lokalen ligger i fastighet...

07:45 / 19 Nov Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Hyresintäkterna för perioden januari - september ökade med 22,1% och uppgick till 836,1 (684,9) MSEK.
Driftnettot ökade med 25,3% och u...

11:45 / 21 Oct Fastpartner Press release

FastPartner tar Lindex till Märsta Centrum

FastPartner har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med Lindex Sverige AB i Märsta Centrum. Hyresavtalet omfattar cirka 770 kvadratmeter och inflyttni...

14:00 / 1 Oct Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Hyresintäkterna för perioden januari - juni ökade med 21,7% och uppgick till 547,9 (450,2) MSEK.
Driftnettot ökade med 23,2% och uppgic...

11:30 / 7 Jul Fastpartner Press release

FastPartner förvärvar i Göteborg

FastPartner har förvärvat fastigheten Högsbo 27:6 av Aspelin-Ramm Fastigheter AB. Fastigheten är belägen i Högsbo-Sisjön verksamhetsområde, vilket...

12:00 / 18 Jun Fastpartner Press release

FastPartner förvärvar i Stockholmsregionen

FastPartner har förvärvat fem fastigheter av Konsumentföreningen Stockholm. Det är fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:58 i Vallentuna, Kallhäll 1:...

07:45 / 4 Jun Fastpartner Press release

FastPartner förvärvar i Norrköping

FastPartner har förvärvat sex fastigheter i Norrköping. Det är de fem fastigheterna Slakthuset 18 till 22 och fastigheten Importen 3. Fastighetern...

12:30 / 1 Jun Fastpartner Press release

FastPartner avyttrar återköpta aktier

FastPartner AB (publ) har avyttrat totalt 500 000 återköpta aktier till priset 122 kr per aktie, totalt 61 MSEK. De återköpta aktierna har succesi...

12:00 / 21 May Fastpartner Press release

FastPartner avser att avyttra återköpta aktier

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2015 avser FastPartner AB (publ) att genomföra en försäljning av 500 000 återköpta aktier i...

11:30 / 21 May Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

Hyresintäkterna för perioden januari - mars ökade med 20,2% och uppgick till 267,7 (222,7) MSEK.
Driftnettot ökade med 21,4% oc...

15:00 / 23 Apr Fastpartner Press release

FastPartner förvärvar på Lidingö

FastPartner har förvärvat fastigheten Västerbotten 19 på Lidingö vid brofästet. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 12 300 kvm och de årliga...

16:00 / 1 Apr Fastpartner Press release

Årsredovisning 2014

FastPartners årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för di...

14:30 / 27 Mar Fastpartner Press release

FastPartner räntesäkrar

Mot bakgrund av det gynnsamma marknadsläget på swapmarknaden har FastPartner valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen. FastPartner...

15:26 / 18 Mar Fastpartner Press release

Bokslutskommuniké 2014

Hyresintäkterna ökade med 20,2% och uppgick till 920,8 (765,9) MSEK.
Driftnettot ökade med 23,0% och uppgick till 610,6 (496,3) MSEK, v...

12:30 / 24 Feb Fastpartner Press release

FastPartner förändrar koncernledningen

FastPartner har genomfört nedanstående förändringar vad gäller koncernledningens sammansättning.
Christopher Johansson har tillträtt tjänsten s...

09:59 / 17 Feb Fastpartner Press release