Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Komplettering av pressrelease rörande FastPartners förvärv i Stockholm

11:43 / 26 November 2014 Fastpartner Press release

Igår meddelades att FastPartner har tecknat avtal om förvärv av en kontorsfastighet i Stockholm.

FastPartner meddelar nu att förvärvet rör fastigheten Solna Hilton 2, belägen i Frösunda i Stockholm, och att köpeskillingen för fastigheten uppgår till 790 MSEK.

Fastighetens läge ger närhet till centrala Stockholm och är belägen i direkt anslutning till E4. Med detta förvärv stärker FastPartner sin position i Stockholmsområdet.

Total uthyrningsbar yta uppgår till ca 24 000 kvadratmeter och utgörs i huvudsak av kontorsytor. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 51 MSEK.

Fastigheten, som är uthyrd till cirka 80 procent, tillträds den 20 januari 2015.

Affären är villkorad av att hyresnivån uppgår till en överenskommen nivå på tillträdesdagen.

Stockholm den 26 november 2014

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/