Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

FastPartner räntesäkrar

Mot bakgrund av det gynnsamma marknadsläget på swapmarknaden har FastPartner valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen. FastPartner...

10:56 / 18 Dec Fastpartner Press release

FastPartner förvärvar i Stockholm

FastPartner har tecknat avtal om förvärv av kontorsfastigheter i Stockholm motsvarande en uthyrningsbar yta om cirka 25 000 kvadratmeter. Tillträd...

14:15 / 25 Nov Fastpartner Press release

FastPartner räntesäkrar

Mot bakgrund av det gynnsamma marknadsläget på swapmarknaden har FastPartner valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen. FastPartner...

12:45 / 13 Nov Fastpartner Press release

FastPartner hyr ut till ICA i Märsta Centrum

Märsta Centrum är en av FastPartners sju centrumanläggningar i Storstockholmsområdet.
Utvecklingen av Märsta Centrum fortsätter genom "Projekte...

15:00 / 23 Oct Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

Hyresintäkterna för perioden januari - september ökade med 25,0% och uppgick till 684,9 (547,8) MSEK.
Driftnettot ökade med 27,7% och u...

12:00 / 23 Oct Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Hyresintäkterna för perioden januari - juni ökade med 25,6% och uppgick till 450,2 (358,4) MSEK.
Driftnettot ökade med 30,6% och uppgic...

11:00 / 8 Jul Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Hyresintäkterna för perioden januari - mars ökade med 22,8% och uppgick till 222,7 (181,3) MSEK.
Driftnettot ökade med 25,7% och uppgic...

15:00 / 24 Apr Fastpartner Press release

Årsredovisning 2013

FastPartners årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för di...

14:00 / 31 Mar Fastpartner Press release

Bokslutskommuniké 2013

Hyresintäkterna för år 2013 ökade med 19,8% och uppgick till 765,9 (639,3) MSEK.
Driftnettot ökade med 26,4% och uppgick till 496,3 (39...

14:00 / 25 Feb Fastpartner Press release