Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

FastPartner förvärvar fastigheter på Lidingö

FastPartner har förvärvat två kontors- och lagerfastigheter med tillhörande parkering på Lidingö i Stockholm av JM AB (publ). Total uthyrningsbar yta ...

12:00 / 22 Nov Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013

· Hyresintäkterna för perioden januari - september ökade med 15,7% och uppgick till 547,8 (473,6) MSEK. · Driftnettot ökade med 23,8% och uppgic...

12:00 / 24 Oct Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

· Hyresintäkterna för perioden januari - juni ökade med 15,9% och uppgick till 358,4 (309,3) MSEK. · Driftnettot ökade med 23,4% och uppgick till 22...

12:30 / 9 Jul Fastpartner Press release

FastPartner offentliggör prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN...

14:00 / 15 May Fastpartner Press release

FastPartner förvärvar Vallentuna Centrum

FastPartner har förvärvat fyra fastigheter i Vallentuna Centrum. Fastigheterna har en sammantagen uthyrningsbar yta om cirka 35 000 kvadratmeter. De å...

07:45 / 14 May Fastpartner Press release

LK Prefab ny hyresgäst hos FastPartner i Gävle

Den 1 juni flyttar LK Prefab in som ny hyresgäst i fastigheten Näringen 10:4, Avaströms Företagshotell, i Gävle. Företaget har tecknat ett 7-årigt hyr...

16:00 / 3 Apr Fastpartner Press release

FastPartner: Årsredovisning 2012

FastPartners årsredovisning för 2012 finns nu tillgänglig på
hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara
klar för distributi...

13:00 / 27 Mar Fastpartner Press release

Kallelse Till Årsstämma I FastPartner Ab (Publ)

Styrelsen i FastPartner AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma den 25 april 2013Utdrag ur förslaget till dagordning: · Styrelsen föreslår än...

08:00 / 26 Mar Fastpartner Press release

FastPartner räntesäkrar

Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har FastPartner valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen genom att ingå ränteswap...

13:34 / 20 Mar Fastpartner Press release

Bokslutskommuniké 2012

· Hyresintäkterna för år 2012 ökade med 37,6% och uppgick till 639,3 (464,7) MSEK. Ökningen är hänförlig till nyförvärvade fastigheter. · Driftnetto...

12:30 / 21 Feb Fastpartner Press release

FastPartner hyr ut till Fitness24seven

FastPartner hyr ut till gymkedjan Fitness24seven i Märsta Centrum. Fitness24seven AB har tecknat ett sexårigt hyresavtal om cirka 550 kvadratmeter gäl...

11:45 / 9 Jan Fastpartner Press release