Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner blir hyresvärd till Mekonomen

10:00 / 4 July 2012 Fastpartner Press release

FastPartner har förvärvat 15 fastigheter av fonden EAVF som förvaltas av AXA Real Estate med en sammantagen yta om cirka 52 000 kvadratmeter. Fastigheterna är i huvudsak uthyrda till det börsnoterade bolaget Mekonomen som är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet. Hyreskontrakten löper till 50% på tio år och resterande del på genomsnittligt sex år. 85% av fastigheterna ligger i FastPartners prioriterade förvaltningsområden Stocholm/Mälardalen. Fastigheterna utgör ett bra komplement till FastPartners nuvarande förvaltningsområden. Sammantagna hyresintäkter uppgår till cirka 31,5 MSEK.

Tillträde till fastigheterna var den 3 juli.

Stockholm den 4 juli 2012

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrumentDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/fastpartner-blir-hyresvard-till-mekonomen,c9280664

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9280664/27787.pdf

Show as PDF