Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner blir hyresvärd åt B&B TOOLS

13:45 / 3 December 2012 Fastpartner Press release

FastPartner har förvärvat två logistikfastigheter av B&B TOOLS med en sammantagen yta om cirka 81 500 kvadratmeter. Den ena fastigheten är belägen i anslutning till väg 40 i Ulricehamn och den andra fastigheten i direkt anslutning till E20 i Alingsås. Fastigheterna är fullt uthyrda till B&B TOOLS Fastigheter AB. Hyreskontrakten är "triple net" avtal som garanterar FastPartner ett driftnetto om cirka 35 MSEK om året. Hyresavtalen löper på 15 år med 100% index, med möjlighet till förlängning om 2 x 5 år.

B&B TOOLS är den största leverantören av industriförnödenheter och industrikomponenter, och där till relaterade tjänster, till industri- och byggsektorn i Norden.

Tillträde till fastigheterna är den 3 december.

Stockholm den 3 december 2012

För vidare information vänligen kontakta: Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrumentDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/fastpartner-blir-hyresvard-at-b-b-tools,c9343363

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9343363/72685.pdf

Show as PDF