Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

FastPartner förvärvar fastighet vid Infra City

FastPartner har förvärvat fastigheten Ringpärmen 5, Sollentuna, belägen vid Infra City strax norr om Stockholm, för en köpeskilling om 38,7 MSEK. Fast...

08:00 / 20 Dec Fastpartner Press release

FastPartner blir hyresvärd åt B&B TOOLS

FastPartner har förvärvat två logistikfastigheter av B&B TOOLS med en sammantagen yta om cirka 81 500 kvadratmeter. Den ena fastigheten är belägen i a...

13:45 / 3 Dec Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

· Hyresintäkterna för perioden januari - september ökade med
38,0% och uppgick till 473,6 (343,3) MSEK. Ökningen är hänförlig
till nyförvärvade fa...

12:00 / 25 Oct Fastpartner Press release

FastPartner räntesäkrar

Av FastPartners låneportfölj om cirka 5 miljarder kronor (varav 800 MSEK utgör obligationslån) löper 1,9 miljarder med fastställd ränta efter nu träff...

09:26 / 11 Oct Fastpartner Press release

FastPartner förvärvar i Haninge

FastPartner har av Svensk Fastighetsfond AB förvärvat fastigheten Jordbromalm 5:1 i Haninge. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 21 200 kvm och de årl...

15:10 / 8 Oct Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

· Hyresintäkterna för perioden januari - juni ökade med 34,5% och uppgick till 309,3 (229,9) MSEK. Ökningen är hänförlig till nyförvärvade fastighet...

12:15 / 23 Aug Fastpartner Press release

FastPartner blir hyresvärd till Mekonomen

FastPartner har förvärvat 15 fastigheter av fonden EAVF som förvaltas av AXA Real Estate med en sammantagen yta om cirka 52 000 kvadratmeter. Fastighe...

10:00 / 4 Jul Fastpartner Press release

FastPartner hyr ut totalt 7 900 kvadratmeter

FastPartner har, i fastigheten Skebo 3 tecknat ett åttaårigt hyresavtal om cirka 5 000 kvadratmeter kontor och lager med Ståldepån AB. Ståldepån erbju...

10:29 / 15 Jun Fastpartner Press release

FastPartner säljer sitt innehav i Synoco

FastPartner har sålt sitt innehav i bolaget Synoco. Köpeskillingen för FastPartners andelar uppgick till 12 MSEK. FastPartners anskaffningsvärde för a...

14:30 / 11 May Fastpartner Press release

FastPartner hyr ut till Bolzoni Auramo i Gävle

Bolzoni Auramo AB har från den 1 mars 2012 tecknat ett 5-årigt avtal på 1 185 kvadratmeter i fastigheten Näringen 22:2 i Gävle. Företaget ingår i Bolz...

11:31 / 2 May Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

· Hyresintäkterna för perioden januari - mars ökade med 32,0% och uppgick till 154,2 (116,9) MSEK. · Driftnettot ökade med 24,7% och uppgick till 8...

14:30 / 26 Apr Fastpartner Press release

FastPartner hyr ut i Stockholm City

FastPartner har i sitt nyförvärvade fastighetsbestånd på Luntmakargatan 22-34 i Stockholm City träffat ett treårigt hyresavtal omfattande 1 633 kvadra...

11:00 / 10 Apr Fastpartner Press release

Årsredovisning 2011

FastPartners årsredovisning för 2011 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution t...

12:00 / 26 Mar Fastpartner Press release

kallelse till årsstämma i fastpartner ab (publ)

Styrelsen i FastPartner AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma den 26 april 2012Utdrag ur förslaget till dagordning: · Styrelsen föreslår en...

10:00 / 26 Mar Fastpartner Press release

FastPartner avyttrar återköpta aktier

FastPartner AB (publ) har avyttrat totalt 2 332 000 återköpta aktier till priset 53,50 kr per aktie, totalt cirka 125 MSEK. De återköpta aktierna har ...

14:30 / 9 Mar Fastpartner Press release

FastPartner avser att avyttra återköpta aktier

FastPartner AB (publ) avser att genomföra en försäljning av upp till 2 332 000 återköpta aktier i FastPartner. FastPartners innehav av egna aktier upp...

12:00 / 9 Mar Fastpartner Press release

Bokslutskommuniké 2011

· Hyresintäkterna för år 2011 ökade med 12,2% och uppgick till 464,7 (414,1) MSEK och den uthyrningsbara ytan ökade med 24%. · Driftnettot ökade me...

12:00 / 23 Feb Fastpartner Press release