Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Kallelse Till Årsstämma I FastPartner Ab (Publ)

12:00 / 18 March 2011 Fastpartner Press release

Styrelsen i FastPartner AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma den 28 april 2011

Utdrag ur förslaget till dagordning:

· Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kronor 30 öre · Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse · Till revisorer föreslås Deloitte för en ny mandatperiod om fyra år · Förslag till bemyndigande för styrelsen avseende nyemission för förvärvsändamål · Förslag till bemyndigande avseende återköp och försäljning av egna aktier · Ändring av bolagsordningen med anledning av lagändringar (kallelsesätt mm)

Tid och plats: Årsstämman äger rum torsdagen den 28 april 2011 kl 16.00 på Summit - Konferens, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till årsstämman ska ske via brev under adress Fast Partner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, per fax 08-402 34 61 eller per telefon 08-402 34 60.

För mer information, se bifogad kallelse till årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Keller, telefon. 070-7746803

 www.fastpartner.se (www.fastpartner.se)

Denna pressrelease lämnades för offentliggörande den 18 mars 2011, kl 12.00

FastPartner AB

Anders Keller

Show as PDF