Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Årsredovisning 2010

11:56 / 31 March 2011 Fastpartner Press release

FastPartners årsredovisning för 2010 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution till aktieägarna senast den 13 april, då den också går att beställa via FastPartners hemsida www.fastpartner.se (www.fastpartner.se) Stockholm den 31 mars 2011

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65 (direkt) Tel: 08 - 402 34 60 (växel)

Show as PDF