Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner förvärvar fem stadsdelscentrum i Stockholm

09:00 / 21 November 2011 Fastpartner Press release

FastPartner förvärvar Älvsjö centrum, Tensta centrum, Rinkeby centrum, Bredäng centrum och Hässelby Gård centrum från Centeni. Totalt omfattar förvärvet 17 fastigheter med en uthyrningsbar yta om drygt 70 000 kvadratmeter.

- Detta är en affär som stämmer bra överens med vår affärsidé och vi tror oss kunna vidareutveckla dessa stadsdelscentrum i nära dialog med hyresgästerna och Stockholms stad. Det vi köper, köper vi för att äga på lång sikt, säger Sven-Olof Johansson, VD på FastPartner.

- FastPartner uppfyller Centenis krav på en seriös och långsiktig ägare. De har erfarenhet av fastighetsutveckling och har ambitionen att utveckla de olika centrumens individuella förutsättningar, säger Centenis styrelseordförande Lars Linder-Aronson

Parterna är överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

    Stockholm den 21 november 2011

    För vidare information vänligen kontakta: Sven-Olof Johansson, VD FastPartner Tel: 08 - 402 34 65

Lars Linder-Aronson, Styrelseordförande Centeni Tel: 070 - 527 61 10Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/fastpartner-forvarvar-fem-stadsdelscentrum-i-stockholm,c9189163

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2018065&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF