Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner räntesäkrar

09:06 / 5 October 2011 Fastpartner Press release

Av FastPartners låneportfölj om cirka 3 miljarder kr har 96 procent utgjorts av lån med korta räntebindningstider

Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har FastPartner valt att räntesäkra en del av låneportföljen genom att ingå ränteswapavtal om totalt 1 miljard kr med en löptid på fem år. Räntesäkringen omfattar cirka 33 procent av FastPartners totala låneportfölj. Ränteswapavtalet innebär att FastPartner betalar en fast årlig ränta om 2,1975 procent exklusive marginal.

- När såväl räntan som bankens marginaler är låsta fem år framåt säkrar detta FastPartners expansionsplaner för framtiden genom att kostnaderna för detta lån satt i relation till vad de belånade fastigheterna avkastar ger en "inlåst" vinstkapacitet om 50 MSEK per år under fem år säger Sven-Olof Johansson, VD på FastPartner.  

Stockholm den 5 oktober 2011  

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65
Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/fastpartner-rantesakrar,c9170083

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1975969&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF