Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

FastPartner förvärvar i Märsta Centrum

FastPartner har med tillträde den 30 november 2011 förvärvat fastigheten Märsta 1:198 i Märsta Centrum. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 619 kvadra...

16:34 / 7 Dec Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011

· Hyresintäkterna för perioden januari - september 2011 ökade med 11,4% och uppgick till 343,3 (308,2) MSEK. · Driftnettot ökade med 17,4% och uppg...

12:00 / 27 Oct Fastpartner Press release

FastPartner räntesäkrar

Av FastPartners låneportfölj om cirka 3 miljarder kr har 96 procent utgjorts av lån med korta räntebindningstiderMot bakgrund av det låga ränteläget f...

09:06 / 5 Oct Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

· Hyresintäkterna för perioden januari - juni 2011 ökade med 10,0% och uppgick till 229,9 (209,1) MSEK. · Driftnettot ökade med 18,7 % och uppgick ...

12:00 / 23 Aug Fastpartner Press release

FastPartner förvärvar och hyr ut

Under årets fem första månader har FastPartner genom förvärv och uthyrning i eget bestånd ökat bolagets totala kontraktsvärde med 85 MSEK.Förvärv av H...

15:12 / 7 Jun Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011

· Hyresintäkterna för perioden januari - mars 2011 ökade med 7,0% och uppgick till 116,9 (109,3) MSEK. · Förvaltningsresultatet minskade till 50,4...

15:00 / 28 Apr Fastpartner Press release

Årsredovisning 2010

FastPartners årsredovisning för 2010 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution t...

11:56 / 31 Mar Fastpartner Press release

Kallelse Till Årsstämma I FastPartner Ab (Publ)

Styrelsen i FastPartner AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma den 28 april 2011Utdrag ur förslaget till dagordning: · Styrelsen föreslår en...

12:00 / 18 Mar Fastpartner Press release

Bokslutskommuniké 2010

· Hyresintäkterna för perioden januari - december 2010 ökade med 0,8% och uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. · Förvaltningsresultatet minskade till 1...

13:00 / 25 Feb Fastpartner Press release