Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2010

· Hyresintäkterna för perioden januari - september 2010 ökade
med 0,7% och uppgick till 308,2 (306,2) MSEK.
· Förvaltningsresultatet minskade me...

12:00 / 21 Oct Fastpartner Press release

FastPartner emitterar femårigt obligationslån

I syfte att diversifiera bolagets skuldstruktur, uppnå en ökad
flexibilitet samt möjliggöra tillvaratagandet av identifierade
affärsmöjligheter ha...

15:42 / 1 Oct Fastpartner Press release

Uthyrningar

FastPartner har träffat ett femårigt hyresavtal avseende en
lokal på 12 100 kvadratmeter i fastigheten Näringen 10:4 i
Gävle. Hyresgästen är ...

11:08 / 24 Sep Fastpartner Press release

Årsredovisning 2009

FastPartners årsredovisning för 2009 finns nu tillgänglig på
hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara
klar för distributi...

13:53 / 4 Sep Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010

· Hyresintäkterna för perioden januari - juni 2010 ökade med 1%
och uppgick till 209,1 (207,1) MSEK.   ·
Förvaltningsresultatet minskade med ...

12:00 / 24 Aug Fastpartner Press release

Uthyrningar

Ahlsell bedriver en butikskedja under devisen "Ahlsell gör det
enklare att vara proffs". I FastPartners bestånd är butikskedjan
redan etablerad i ...

08:51 / 24 Aug Fastpartner Press release

Fastigheten Krejaren 2 fullt uthyrd

FastPartner har idag tecknat avtal om resterande ytor om 1 486 kvm i fastigheten Krejaren 2 vilket innebär att fastigheten nu är fullt uthyrd.Fastighe...

15:51 / 29 Apr Fastpartner Press release

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010

• Hyresintäkterna för perioden januari – mars 2010 uppgick till 109,3 (104,4) MSEK.
• Förvaltningsresultatet ökade med 8,0% till 55,6 (51,5) MSEK, per ...

15:00 / 29 Apr Fastpartner Press release

Bokslutskommuniké 2009

• Resultat före skatt och värdeförändringar avseende fastigheter ökade med 50,4% till 262,5 (174,5) MSEK.
• Hyresintäkterna för perioden januari – dece...

12:30 / 25 Feb Fastpartner Press release