Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner AB och Panaxia Logistik AB pionjärer i Gävle kommuns storsatsning på området vid E4:ans södra infart till Gävle

09:15 / 25 August 2009 Fastpartner Press release

Gävle kommun har beslutat att upplåta ett område på totalt 300 000 kvadratmeter med en planerad total byggnation av 150 000 kvadratmeter för industri, logistik-, transport- och kontorslokaler intill E4:ans södra infart. En logistisk knutpunkt med stor potential enligt alla intressenters uppfattning.

FastPartner kommer nu att vara det första företag som etablerar sig i Gävle kommuns expansion vid södra infarten. Den fastighet som förvärvats, består av en markyta på 21 220 kvadratmeter och en planerad byggnad på 2 700 kvadratmeter varav 1 600 kvadratmeter utgörs av kyl- och frysutrymmen. Den stora markytan är iordningställd för lastbilsuppställningar. FastPartners VD Sven-Olof Johansson säger: ”Gävleregionen är den enda region förutom Stockholmsregionen som FastPartner investerar i och har där en egen fastighetsförvaltning på plats. Dessutom är de fastigheter som planeras i detta område den typ av fastigheter som FastPartner prioriterar. Därför ser vi även Panaxiafastigheten som ett första steg i en satsning i området. Det är också glädjande att två av FastPartners viktigaste affärskontakter, Gävle kommun och Panaxia är involverade i denna affär. Vi är redan idag hyresvärd för Panaxias stora säkerhetscentrum i Riksby vid Bromma flygplats.”

Stockholm den 25 augusti 2009

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 – 402 34 65 E-post:

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB Tel: 08 – 402 34 88 E-post:

Show as PDF