Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Årsredovisning 2008

11:31 / 23 March 2009 Fastpartner Press release

FastPartners årsredovisning för 2008 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution till aktieägarna senast den 8 april, då den också går att beställa via FastPartners hemsida www.fastpartner.se

Stockholm den 23 mars 2009 För ytterligare information kontakta Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF