Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Bokslutskommuniké 2008

13:00 / 25 February 2009 Fastpartner Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008    

  • Förvaltningsresultat: 221,8 (170,0) MSEK, per aktie 4,37 (3,34) kr
  • Hyresintäkter: 488,2 (381,5) MSEK
  • Resultat per aktie: -1,52 (7,16) kr
  • Resultat före skatt: -107,8 (471,7) MSEK, varav fastighetsrörelsen -60,5 (528,0) och övrig finansiell verksamhet -47,3 (-56,3) MSEK
  • Resultat efter skatt: -77,1 (363,8) MSEK
  • Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB
  • Föreslagen utdelning: 1,75 (1,75) kr/aktie

Show as PDF